Ταυτότητα

 

Το κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς ιδρύθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Δήμου Καστοριάς στα τέλη του 1995.

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται παραχωρήθηκε από το Δήμο Καστοριάς και βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Καστοριάς.

Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί το κέντρο μέσω του ΕΣΠΑ και παρέχει το εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

Αντικείμενο εργασίας της Παιδαγωγικής Ομάδας του κέντρου είναι κατά κύριο λόγο η εκπαίδευση μαθητών σε περιβαλλοντικά ζητήματα, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 

Οι Στόχοι του ΚΠΕ Καστοριάς

  • Ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και θα εξασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη.

  • Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διάρκειας μίας έως έξι ημερών για τα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης που επισκέπτονται το ΚΠΕ Καστοριάς.

  • Υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης εξωσχολικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για ομάδες νέων.

  • Στήριξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων της εμβέλειας του ΚΠΕ Καστοριάς σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. των αντίστοιχων νομών.

  • Παραγωγή εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού κ.α.) και πιλοτικών προγραμμάτων-οδηγών για τα σχολεία.

  • Σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ταυτόχρονη λειτουργία τράπεζας πληροφοριών, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση αλλά και τη συνεργασία για παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

  • Οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς αλλά και επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενήλικες σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς. Η συνεργασία επεκτείνεται πέραν της επιμόρφωσης, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφόσον συμβάλλει στους στόχους του ΚΠΕ.

  • Προώθηση της έρευνας στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση

 

 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς
Περιβαλλοντικό Πάρκο Δήμου Καστοριάς
Καστοριά 52100
Τηλ. 2467-023069 / 083433
Φαξ 2467-084750
e-mail: kpekast1@otenet.gr