Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΟΙΟΝ ΦΟΒΑΤΑΙ Ο ΑΕΤΟΣ; - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ (.doc) (.pdf)

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν με τους μαθητές τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Καστοριάς, καλούνται να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν την ονομαστική κατάσταση εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ονομαστική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου και η έγκριση μετακίνησης από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα παραδίδονται στα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε.