Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ -ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 (.pdf)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΤΩΝ (.doc) (.pdf)

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν με τους μαθητές τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Καστοριάς, καλούνται να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν την ονομαστική κατάσταση εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ονομαστική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου και η έγκριση μετακίνησης από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα παραδίδονται στα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε.