Εθνικός Δρυμός Οίτης

Κωδικός Περιοχής:
GR2440004
Γεωγραφικό Μήκος:
22o 17'
Γεωγραφικό Πλάτος:
38o 50'
Διοικητική Περιφέρεια:
Στερεά Ελλάδα
Νομός:
Φθιώτιδας
Μέσο Υψόμετρο (m):
1600

Ιδρύθηκε το 1966 και έχει έκταση 70.000 στρέμματα. Βρίσκεται στο Νομό Φθιώτιδας, κοντά στην Υπάτη και την Παύλιανη, στο βουνό της Οίτης. Υψομετρικά εκτείνεται από τα 400μ. μέχρι τα 2.116μ. της κορυφής Γρεβενό. Αλλες κορυφές είναι ο Σέμπεης (2.806μ.), ο Αλούμπεης (2.058μ.) και ο Πύργος (2.152μ.) που είναι και η ψηλότερη κορυφή της Οίτης.

Το μεγαλύτερο τμήμα του δρυμού καλύπτεται από δάση κεφαλληνιακής ελάτης με διάκενα από λιβαδική βλάστηση. Μέσα σε αυτά συναντώνται ο κόκκινος κρίνος και μια μεγάλη ποικιλία από πλατύφυλλα δένδρα και θάμνους (πλατάνια, σφενδάμους, γαύρους, ιτιές κ.ά.) σε μικρές συδενδρίες ή μεμονωμένα άτομα. Στο νοτιοδυτικό τμήμα του δρυμού απλώνεται ένα οροπέδιο, οι Λιβαδές, με πλούσια βλάστηση αλλά και ενδημικά φυτά της Ελλάδας, όπως ο νάρκισσος.

Η πανίδα περιλαμβάνει κοινά και ευρέως διαδεδομένα είδη, αλλά πλούσια σε ποικιλία και με μεγάλους πληθυσμούς. Η ορνιθοπανίδα περιέχει κυρίως δασόβια είδη, ενώ μεγάλη ποικιλία εμφανίζουν και οι πληθυσμοί των αμφιβίων και των ερπετών.

www.in.gr/agro/kentra_enimer/ big/pliroforisi.
www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi