Εθνικός Δρυμός Παρνασσο
ύ

Κωδικός Περιοχής: GR2410002
Γεωγραφικό Μήκος:
23o 30'
Γεωγραφικό Πλάτος: 38o 31'
Διοικητική Περιφέρεια:
Στερεά Ελλάδα
Νομός:
Βοιωτίας
Μέσο Υψόμετρο (m):
1590

Ιδρύθηκε το 1938 και έχει έκταση πυρήνα 36.000 στρέμματα. Βρίσκεται στα όρια των Νομών Φωκίδας και Βοιωτίας, ανάμεσα στην Αράχοβα, τους Δελφούς και τον Επτάλοφο. Παρουσιάζει έντονο γεωμορφολογικό ενδιαφέρον, λόγω της δομής του υπεδάφους και της ύπαρξης εντυπωσιακών σπηλαίων και βραχωδών κορυφών τόσο στο χώρο του όσο και στη γύρω περιοχή.

Η δασική βλάστηση είναι ομοιόμορφη με κυρίαρχη την κεφαλληνιακή ελάτη σε έκταση 3.000 εκταρίων. Στα ελατοδάση συναντώνται και πολλά είδη αγριοκορομηλιάς, ενώ στη βορειοανατολική πλευρά του βουνού υπάρχουν συστάδες μαύρης πεύκης.

Η πανίδα περιλαμβάνει ζώα κοινά στον ελλαδικό χώρο, όπως η αλεπού, ο ασβός, ο λαγός, είδη τρωκτικών και εντομοφάγα. Το τσακάλι και το κουνάβι είναι σπάνια και ακόμη σπανιότερος ο λύκος. Δασόβια είδη περιλαμβάνονται στην ορνιθοπανίδα, ενώ έξω από τα πυκνά δάση υπάρχουν γύπες, αετοί και άλλα μικρότερα αρπακτικά.

www.in.gr/agro/kentra_enimer/ big/pliroforisi
www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi