τούνδρα δάση κωνοφόρων (τάιγκα)
εύκρατα δάση φυλλοβόλων υγρά τροπικά δάση
λιβάδια (σαβάνα, στέπα) έρημοι

Εύκρατα δάση φυλλοβόλων

Πολύ νοτιότερα συναντάμε τα εύκρατα φυλλοβόλα δάση. Σ' αυτές τις περιοχές τα καλοκαίρια είναι μακρά και οι χειμώνες κρύοι αλλά όχι πολύ ψυχροί και υπάρχουν άφθονες βροχές που συχνά κατανέμονται ισόποσα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Τα κυρίαρχα φυτικά είδη είναι η βελανιδιά και η οξιά. Στη διάρκεια του φθινοπώρου τα είδη αυτά ρίχνουν τα φύλλα τους. Τα ώριμα φυλλοβόλα δάση της εύκρατης ζώνης συνήθως έχουν απλή δομή και λίγα είδη δέντρων. Επιτρέπουν τη διείσδυση του ηλιακού φωτός μέχρι το έδαφος με αποτέλεσμα την ύπαρξη αρκετών ειδών (χαμηλότερα δέντρα, θάμνοι, πόες) στον υπόροφο.Σε περιοχές όπου επικρατεί μεσογειακού τύπου κλίμα, δηλαδή μακρά άνυδρα καλοκαίρια και ήπιοι χειμώνες, παρουσιάζονται τα μεσογειακά οικοσυστήματα. Περιοχές με μεσογειακό κλίμα είναι αυτές που περικλείονται μεταξύ του 30ου και 40ου παράλληλου βόρεια και νότια του Ισημερινού και μάλιστα στο δυτικό άκρο των ηπείρων. Με άλλα λόγια, τέτοιες περιοχές είναι η μεσογειακή λεκάνη, η νότια Καλιφόρνια, η νοτιοδυτική Χιλή, η νότια Αφρική και η νοτιοδυτική Αυστραλία.

Τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα αποτελούνται από δύο κύριες φυτικές ομάδες: α) τους ψηλούς αείφυλλους και σκληρόφυλλους θάμνους που στη χώρα μας ονομάζονται "μακί" και καταλαμβάνουν το υγρό άκρο της κλιματικής διαβάθμισης αυτών των περιοχών και β) τους ανοιχτούς χαμηλούς θαμνώνες που καταλαμβάνουν το ξηρό άκρο της κλιματικής διαβάθμισης και στη χώρα μας ονομάζονται φρύγανα. Ακόμη στο μεσογειακό περιβάλλον εμφανίζονται και άλλα συστήματα όπως τα μεσογειακά πευκοδάση. Τα μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, γιατί καταλαμβάνουν το 40% της έκτασής της. Αναλυτικά για τα μεσογειακά οικοσυστήματα θα μιλήσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.