Η κατανομή της Μεσογειακής βλάστησης στον Ελλαδικό χώρο

 

Το κλίμα είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνθεση ειδών μιας περιοχής. Οι περιοχές που απαντάται μεσογειακού τύπου κλίμα στον πλανήτη βρίσκονται μεταξύ 30ου και 40ου παραλλήλου βόρεια και νότια του Ισημερινού.
Το μεσογειακού τύπου κλίμα χαρακτηρίζεται από μακρά άνυδρα καλοκαίρια με έντονη ηλιακή ακτινοβολία, ήπιους χειμώνες και βροχοπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση από χρόνο σε χρόνο.
Γενικά πάντως οι βροχοπτώσεις κυμαίνονται από 275 μέχρι 925 χιλιοστά βροχής σε ετήσια βάση και ο κύριος όγκος τους (65%) αντιστοιχεί στην περίοδο Νοεμβρίου -Απριλίου για το βόρειο ημισφαίριο και Μαΐου - Οκτωβρίου για το νότιο ημισφαίριο.

Η ομοιότητα των κλιματικών συνθηκών στις διάφορες περιοχές της γης που απαντάται μεσογειακού τύπου κλίμα (μεσογειακή λεκάνη, νότια Καλιφόρνια, νοτιοδυτική Χιλή, νοτιοδυτική Αυστραλία, Ακρωτήριο Καλής Ελπίδας στη Νότιο Αφρική) οδήγησε και στην ομοιότητα των βιολογικών δομών (ζώων, φυτών και συστημάτων), προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κλίματος.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως συγκλίνουσα εξέλιξη και αναφέρεται στην περίπτωση ομοιότητας των οργανισμών λόγω κλιματικής ομοιότητας του περιβάλλοντος και όχι λόγω φυλογενετικής συγγένειας.
Στα όρια του βροχομετρικού εύρους του μεσογειακού κλίματος έχουν αναπτυχθεί δύο ομάδες μεσογειακών οικοσυστημάτων με διαφορετικούς μηχανισμούς προσαρμογής στην καλοκαιρινή ξηρασία.
Στο υγρό άκρο εμφανίζονται τα συστήματα αείφυλλων σκληρόφυλλων ειδών, ψηλοί, πυκνοί θαμνώνες, που ονομάζονται μακί και στο ξηρό άκρο συστήματα χαμηλών αραιών θάμνων που ονομάζονται φρύγανα.
Επίσης στη χώρα μας εκτός από τους παραπάνω σχηματισμούς, που είναι χαρακτηριστικοί της μεσογειακής βλάστησης, παρουσιάζονται και τα συστήματα των μεσογειακών κωνοφόρων που συνδέονται περισσότερο με τις συνθήκες του εδάφους και την ανθρώπινη επέμβαση.
Ξεκινώντας από τις θερμότερες προς τις ψυχρότερες περιοχές και από τα χαμηλά προς τα ψηλά αναπτύσσονται οι εξής φυτικοί σχηματισμοί ή διαπλάσεις.

 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Ελληνικά δάση-Ζώνες βλάστησης της Ελλάδας Φρύγανα