αναπνοή εδαφικό ανάγλυφο όξινη βροχή
αποικοδόμηση-αποικοδομητές ενδημικό είδος πανίδα
αποψίλωση ενδιαίτημα σάκχαρα - γλυκόζη
βιοποικιλότητα επιφανειακή απορροή σκληρόφυλλα - αείφυλλα
βιότοπος εποχικός διμορφισμός τροφική αλυσίδα
βολβόφυτα θερόφυτα pH
διάπλαση κλίμα φωτοσύνθεση
διαπνοή κομοστέγη χλωρίδα
δρυμός οικοθέση ή οικολογικός θώκος χλωροπλάστες - (χλωροφύλλη)
έδαφος οικοσύστημα χούμος

φωτοσύνθεση: μεταβολική διαδικασία μέσω της οποίας τα φυτά, ορισμένα πρώτιστα και ορισμένα βακτήρια συνθέτουν υδατάνθρακες από ανόργανες ουσίες (νερό και διοξείδιο του άνθρακα) αξιοποιώντας τη φωτεινή ενέργεια (μετατροπή της φωτεινής ενέργειας σε χημική που αποθηκεύεται στους χημικούς δεσμούς των υδατανθράκων που παράγονται).

Επιστροφή στα Περιεχόμενα