1. Αναγκαιότητα χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας

2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

2.1 Ηλιακή ενέργεια

2.1.1 Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

2.1.2 Ενεργητικά ηλιακά συστήματα

2.1.3 Παθητικά ηλιακά συστήματα

2.1.4 Ηλεκτρικό ρεύμα από τον ήλιο

2.2 Αιολική ενέργεια

2.2.1 Τεχνολογία ανεμογεννητριών

2.2.2 Χρησιμότητα αιολικής ενέργειας

2.3 Γεωθερμική ενέργεια

2.3.1 Θερμικές εφαρμογές

2.3.2 Χρησιμότητα γεωθερμικής ενέργειας

2.4 Ενέργεια του νερού

2.4.1 Υδραυλική ενέργεια

2.4.2 Ενέργεια ωκεανών (κυμάτων, παλίρροιας, θερμοκρασιακών διαφορών)

2.5 Ενέργεια βιομάζας

Επιστροφή στά περιεχόμενα