Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς Αμφίβια
Ιχθυοπανίδα Ερπετά Θηλαστικά

Ιχθυοπανίδα

Κυπρίνος ή Γριβάδι Γλήνι Πεταλούδα Τούρνα
Τσιρώνι ή Πλατίκα Κέφαλος Γουλιανός Περκί ή Πρικί

Κέφαλος (Leuciscus cephalus), οικογένεια Mugilidae

Είναι ψάρι που απαντάται και στις ακτές θαλασσών, αλλά και σε ποτάμια. Έχει μεγάλα λέπια σχετικά παχύ σώμα και διχαλωτή ουρά. Το διαιτολόγιό του είναι μικτό.
Στο στάδιο του γόνου αποτελείται από ζωοπλαγκτόν και φύκη, ενώ στα επόμενα στάδια τρέφεται με προνύμφες εντόμων, σκουλήκια, υδρόβια βλάστηση, αλλά και μικρά ψάρια για τα μεγαλύτερα άτομα.Ο κέφαλος έχει γκριζοπράσινο χρωματισμό στη ραχιαία περιοχή, ασημένιο στις πλευρές και άσπρο στην κοιλιακή περιοχή. Το βάρος του στη λίμνη της Kαστοριάς δεν ξεπερνά το ένα κιλό. Αναπαράγεται από τα μέσα μέχρι και το τέλος της άνοιξης, όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 12ο C. Εναποθέτει τα αυγά του στα ρηχά νερά της λίμνης, τα οποία και προσκολλώνται πάνω σε πέτρες και σε φυτά.

Κέφαλος