ΠΑΝΙΔΑ
ΧΛΩΡΙΔΑ

Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς Αμφίβια
Ιχθυοπανίδα Ερπετά Θηλαστικά

Πανίδα

Πουλιά


Γενικά
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 450 περίπου είδη πουλιών. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από τα 2/3 από αυτά εμφανίζονται σε υγρότοπους (λίμνες, δέλτα ποταμών, έλη, υγρά λιβάδια κ.λπ. ), επειδή εκεί παρατηρείται μεγάλη ποικιλία βιοτόπων και άφθονη βιομάζα. Ο τροφικός ρόλος των πουλιών σε ένα οικοσύστημα είναι πολύ σημαντικός, γιατί αποτελούν μια πολύ εξελιγμένη , ως προς τη διατροφή, ομάδα ανώτερων οργανισμών που εκμεταλλεύονται μια πολύ μεγάλη ποικιλία πηγών τροφής. Έτσι είναι σημαντική η συμμετοχή τους στην ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών και στην εξισορρόπηση των πληθυσμών άλλων ομάδων. Η ποικιλία τους σε μια περιοχή καθώς και η πληθυσμιακή τους ανάπτυξη είναι ένδειξη οικολογικής ισορροπίας κι ένδειξη του γενικότερου βιολογικού πλούτου του χώρου αυτού.