ΠΑΝΙΔΑ
ΧΛΩΡΙΔΑ

Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς Αμφίβια
Ιχθυοπανίδα Ερπετά Θηλαστικά

Χλωρίδα

Σημαντικά σημεία σχετικά με τη χλωρίδα και τη βλάστηση της λίμνης της Καστοριάς είναι το παραλίμνιο δάσος, που αποτελεί και ένα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στη χώρα μας και αποτελείται από πελώρια πλατάνια , λεύκες, ιτιές, σκλήθρα και πολλά αναρριχώμενα φυτά, καθώς και οι παρόχθιες διαβαθμίσεις υδρόφιλής και υδροχαρούς βλάστησης.
Σημαντική επίσης θεωρείται και η ύπαρξη ενδημικών και σπάνιων ειδών της χλωρίδας μας σε διάφορες θέσεις .
Ειδικότερα τα σπάνια φυτά της περιοχής είναι :

Παρθενικός κρίνος (άγρια μορφή ) ( Lilium candidum) φυτρώνει στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, Νερόκρινο (Iris pseudacorus) φυτρώνει στη βόρεια περιοχή της λίμνης, Galeopsis candidum, ίσως η Καστοριά είναι η μόνη τοποθεσία στην Ελλάδα που παρατηρείται το είδος αυτό, φυτρώνει στη βόρεια περιοχή των παρόχθιων εκτάσεων, Leucojum aestivum φυτρώνει κοντά στα ρέματα Αποσκέπου και Βυσινιάς στη βόρεια περιοχή της λίμνης, Oenothera erythrosepala φυτρώνει στις εκβολές του Ξηροπόταμου κοντά στο Μροχώρι στην ανατολική πλευρά της λίμνης, Verbascum phoeniceum ssp.flavidum φυτρώνει στην ανατολική πλευρά της λίμνης, Clematis viticella σπάνιο είδος αγράμπελης για την Ελλάδα, φυτρώνει Μεταξύ Μαυροχωρίου και Δισπηλιού στην ανατολική νοτιοανατολική περιοχή της λίμνης, Rhamnus intermedius πολύ σπάνιο είδος θάμνου με μοναδική εμφάνιση στη χώρα μας φυτρώνει νότια της πόλης της Καστοριάς, Acanthus balcanicus φυτρώνει στην περιοχή του Προφήτη Ηλία , Trapa natans υδροχαρές είδος που ανήκει στο κόκκινο βιβλίο των φυτικών ειδών της Ευρώπης παρατηρείται σε διάφορα σημεία μέσα στη λίμνη.


Νεροκάστανο
Όπως προαναφέρθηκε σημαντική είναι και η υδρόβια και παρόχθια βλάστηση της λίμνης. Στη ζώνη των καλαμώνων της λίμνης που καταλαμβάνει έκταση 1410 στρεμ-μάτων, κυρίαρχα είδη είναι τα Phragmites australis, Scirpus sp., Carex sp., Sparganium ramosum, Iris pseudacorus, Eleocharis palustris, Trifolium sp., Typha angustifolia, και από τα εφυδατικά και υφυδατικά είδη τα Trapa natans, Ranunculus aquatilis, Potamogeton crispus, Myriophyllum spicatum, ceratophyllum submersum.

Η λίμνη της Καστοριάς είναι ο πρώτος υγρότοπος, όπου η διαχείριση των καλαμώνων απασχόλησε σοβαρά τον τοπικό πληθυσμό, έτσι ο Δήμος Καστοριάς μετά τις σχετικές μελέτες περνά σε φάση εφαρμογής της διαχείρισης των καλαμώνων.

Επιστροφή