Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς Αμφίβια
Ιχθυοπανίδα Ερπετά Θηλαστικά

Ιχθυοπανίδα

Κυπρίνος ή Γριβάδι Γλήνι Πεταλούδα Τούρνα
Τσιρώνι ή Πλατίκα Κέφαλος Γουλιανός Περκί ή Πρικί

Περκί ή Πρικί (Perca fluviatilis), οικογένεια Esocidae

Το πρικί εισάγεται στη λίμνη της Καστοριάς το 1936 λόγω της εύγεστης σάρκας του αλλά και της διαιτητικής του σπουδαιότητας για τον άνθρωπο. Το σώμα του καλύπτεται από 5-9 κάθετες λωρίδες σκούρου χρώματος, στη ραχιαία περιοχή είναι γκριζοπράσινο, ενώ στις πλευρές ασημένιο και άσπρο στην κοιλιακή περιοχή. Χαρακτηριστικό του επίσης είναι το διπλό ραχιαίο πτερύγιο. Το μέσο μήκος του δεν ξεπερνά τα 25 εκατοστά και το βάρος του το1kgr.

Πρικί

Το πρικί είναι είδος στο οποίο δεν αρέσει η έντονη κινητικότητα και για να επιβιώσει προτιμά τα καθαρά νερά με σκληρό πυθμένα.Τρέφεται στα πρώτα στάδια από πλαγκτόν, ενώ στα επόμενα από νύμφες εντόμων, ισόποδα, αμφίποδα και σε μεγάλο βαθμό από γόνο ψαριών (κυρίως τσιρόνια), αλλά ακόμα και από τον ίδιο του το γόνο. Σχηματίζει μικρά κοπάδια τόσο κατά την νεαρή ηλικία, όσο και κατά την αναπαραγωγική περίοδο. Αναπαράγεται νωρίς, στις αρχές της άνοιξης όταν η θερμοκρασία του νερού δεν έχει ακόμα υπερβεί τους 10ο C.