Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς Αμφίβια
Ιχθυοπανίδα Ερπετά Θηλαστικά

Ιχθυοπανίδα

Κυπρίνος ή Γριβάδι Γλήνι Πεταλούδα Τούρνα
Τσιρώνι ή Πλατίκα Κέφαλος Γουλιανός Περκί ή Πρικί

Πεταλούδα (Carassius auratus gibelio), οικογένεια Cyprinidae

Είναι ψάρι πολύ ανθεκτικό και αντέχει και σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου. Ζει και σε στάσιμα νερά αλλά και σε νερά με μεγάλη ροή κυ-ρίως σε περιοχές με πυκνή υδρόβια βλάστηση και λασπώδη πυθμένα.

. Εμφανίζεται στη λίμνη της Καστοριάς από το 1985 και μετά. Πιθανότατα εισήχθη από τη λίμνη Κερκίνη, κατά τις μαρτυρίες των ψαράδων της λίμνης, χωρίς να μελετηθεί λεπτομε-ρώς η ιχθυοπαραγωγική ισορροπία της. Σήμερα είναι το ψάρι με τη μεγαλύτερη πα-ραγωγή στη λίμνη, με μικρή όμως εμπορική αξία εξαιτίας των πολλών αγκαθιών που έχει και της όχι και τόσο εύγευστης σάρκας του. Πιθανώς η ταχεία εξάπλωσή του να οφείλεται στον ιδιόμορφο τρόπο αναπαραγωγής του.

Πεταλούδα

Ο πληθυσμός του αποτελείται μόνο από θηλυκά άτομα, που κατά την αναπαραγωγική περίοδο (τέλη του χειμώνα μέχρι και τα τέλη της άνοιξης) τα αυγά τους επιβρέχονται από κυπρινοειδή (γριβάδι, πλατίκα) χωρίς όμως να λαμβάνει χώρα πραγματική γονιμοποίηση (γυνογένεση). Το διαιτολόγιό του είναι μικτό, είναι δηλαδή παμφάγο ψάρι, το οποίο τρέφεται κυρίως με πλαγκτόν, τόσο με φυτοπλαγκτόν όσο και με ζωοπλαγκτόν.
Ο διαχωρισμός τους από το γριβάδι είναι εύκολος λόγω της έλλειψης μυστάκων και των μεγάλων λεπιών.