Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς Αμφίβια
Ιχθυοπανίδα Ερπετά Θηλαστικά

Ιχθυοπανίδα

Κυπρίνος ή Γριβάδι Γλήνι Πεταλούδα Τούρνα
Τσιρώνι ή Πλατίκα Κέφαλος Γουλιανός Περκί ή Πρικί

Γλήνι (Tinca tinca), οικογένεια Cyprinidae

Έχει πρασινωπό χρώμα, μικρά λέπια , με μήκος που συνήθως δεν ξεπερνά τα 40 εκατοστά, και βάρος τα 2 kgr. Είναι αρκετά ανθεκτικό είδος , και αντέχει σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου. Ζει σε λασπώδη ή πυκνόφυτο πυθμένα, είναι φυτοφάγο είδος, αλλά τρέφεται και με μικρά ασπόνδυλα και οργανικά υπολείμματα που βρίσκει ανασκαλεύοντας το βυθό. Γεννάει τα αυγά μετά το τέλος της άνοιξης, όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβεί τους 180 C.Εναποθέτει τα αυγά του σε ρηχά νερά της λίμνης και σε περιοχές που διαθέτουν πλούσια υδρόβια βλάστηση.

Γλήνι