ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

sima.gif

Για μαθητές γυμνασίου και λυκείου

Ορισμένα ανατομικά γνωρίσματα των οργανισμών υποδηλώνουν τη συμπεριφορά τους και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του περιβάλλοντός τους.

    

Αντιστοίχισε τα ανατομικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη δεξιά στήλη με τα προσαρμοστικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν (αριστερή στήλη). Μπορείς να αναφέρεις παραδείγματα ζωικών οργανισμών που εκδηλώνουν τα χαρακτηριστικά αυτά;