ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

sima.gif

Για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου

Ορισμένα μορφολογικά, ανατομικά, φυσιολογικά
και ηθολογικά χαρακτηριστικά των οργανισμών
ευνοούν την προσαρμογή τους στο περιβάλλον τους.

    

Αντιστοίχισε τα χαρακτηριστικά των οργανισμών που περιγράφονται στη δεξιά στήλη με τα προσαρμοστικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν (αριστερή στήλη).