ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

sima.JPG
Ποιοι από τους παρακάτω φυσικούς πόρους είναι ανανεώσιμοι και ποιοι όχι;

  

Αντιστοιχίστε τα παρακάτω

fyllo_curl.jpg

Γεωθερμία
Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο
Κάρβουνο
Σιδηρομεταλλεύματα
Αέρας
Χαλκός
Ηλιακή ενέργεια
Νερό
Ουράνιο