Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
_________________________________________

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
 
 
 
 
 
 
 
Φ Υ Λ Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α
 
ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
 
 
 
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΦΥΛΛΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
 
 
 
 
 
 
 
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
 
 
 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
Κατασκευάστε ένα μικροσκόπιο...
 
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
 
 
 
 
 
ΑΝΑΠΝΟΗ
 
ΔΙΑΠΝΟΗ
 
 
ΣΤΑΓΟΝΟΡΡΟΙΑ
ΦΩΤΟΤΡΟΠΙΣΜΟΣ
ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
Η ΝΕΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ
Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΗΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ - ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ
Ε Ι Δ Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α
Δ Ι Α Δ Ρ Α Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

1. Δομές φυτικού κυττάρου

2. Λειτουργίες των φυτών, των φύλλων και των κυττάρων τους

3. Δομές και λειτουργίες των φύλλων

4. Τροπισμοί

5. Ταξιφυλλία ή φυλλόταξη

6. Η νεύρωση των φύλλων


7. Το σχήμα των φύλλων

8. Οι παρυφές των φύλλων

9. Οι κορυφές των φύλλων

10. Η βάση των φύλλων

* Στις διαδραστικές ασκήσεις αξιοποιήθηκαν εικόνες που περιλαμβάνονται
στα κείμενα της "ΦΥΛΛΟΛΟΓΙΑΣ", όπου και αναφέρονται οι πηγές τους.

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α