Καροτένιο: φωτοσυνθετική χρωστική που συναντάται στα θυλακοειδή του χλωροπλάστη και απορροφά κυρίως την μπλε ακτινοβολία (μοριακός τύπος: C40H56)


Εικόνα: Ο μοριακός τύπος του β-καροτένιου, χρωστικής που συναντάται στα πλαστίδια όλων των φυτών