Οικοσύστημα: όρος που αφορά στο σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων μίας περιοχής και των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τουςE
ικόνα: gastateparks.org