Οικοσύστημα: οργανωμένη ενότητα έμβιων όντων και αβιοτικών στοιχείων μέσα στην οποία ανταλλάσσονται υλικά και πληροφορίες με κινητήρια δύναμη μία πηγή ενέργειαςE
ικόνα: gastateparks.org