Ύπερος: το θηλυκό όργανο του άνθους που περιλαμβάνει την ωοθήκη, το στίγμα και το στύλο


Εικόνα: bio1152.nicerweb.com