Εισαγωγή


ΤΟ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Το μέγεθος των φυτικών κυττάρων ποικίλει. Το κύτταρο ενός κυανοφύκους έχει διάμετρο 0,5μm περίπου ενώ το μήκος ή η διάμετρος ορισμένων εξειδικευμένων φυτικών κύτταρων μπορεί να είναι μερικά χιλιοστά ή και εκατοστά. Σημαντική επίσης διακύμανση παρουσιάζεται στο μέγεθος των κυττάρων του ίδιου ατόμου στα ανώτερα φυτικά είδη. Η αναλογία μεγέθους για παράδειγμα μπορεί να φτάνει το 1/1.000.000 ανάμεσα στα κύτταρα των αρχεφύτρων και στα ώριμα κύτταρα ορισμένων καρπών (εικ. 1).


Εικόνα 1: Μεγέθυνση κυττάρων ενός φύλλου


Το φυτικό κύτταρο περιβάλλεται από εύκαμπτη κυτταρική μεμβράνη, στην εξωτερική επιφάνεια της οποίας υπάρχει το κυτταρικό τοίχωμα, άκαμπτη δομή που προσδίδει στο κύτταρο σταθερό σχήμα. Βασικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος είναι ο πολυσακχαρίτης κυτταρίνη (εικ. 2, 3, 4).Εικόνα 2: Φυτικό κύτταρο

Εικόνα 3: Η κυτταρική μεμβράνη αποτελείται από πρωτεΐνες και λιπίδια, κυρίως φωσφολιπίδια. Σύμφωνα με το πρότυπο του "υγρού μωσαϊκού", πρότυπο που αφορά στη διάταξη των πρωτεϊνών και των λιπιδίων στην κυτταρική μεμβράνη, τα φωσφολιπίδια σχηματίζουν μία διπλοστιβάδα. Πάνω και μέσα στη διπλοστιβάδα αυτή βρίσκονται τοποθετημένες οι πρωτεΐνες της μεμβράνης.


Εικόνα 4: Το φυτικό κύτταρο, εκτός από την κυτταρική μεμβράνη, περιβάλλεται και από ένα δεύτερο περίβλημα, το κυτταρικό τοίχωμα.

Εικόνες:

- μεγέθυνση κυττάρων ενός φύλλου: Parker St., 1992, "ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΦΥΣΗ", σελ. 18
- φυτικό κύτταρο:
images.encarta.msn.com/.../ilt/T059293A.gif - Προσαρμογή από το ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
- κυτταρική μεμβράνη: www.cropsci.uiuc.edu - Προσαρμογή από το ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
- κυτταρικό τοίχωμα: dusithost.dusit.ac.th/.../3plant/image001.jpg - Προσαρμογή από το ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ