ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Ο άνθρωπος από πολύ νωρίς αναγνώρισε τις θεραπευτικές ιδιότητες ορισμένων φυτών. Ήδη από το 4.000 π.Χ., οι Σουμέριοι και οι Βαβυλώνιοι είχαν αναπτύξει πρακτικές αξιοποίησης του μανδραγόρα και του υοσκύαμου. Στα χρόνια που ακολούθησαν αρχηγοί φυλών, μάγοι και ιερείς θεράπευαν ασθένειες με τη χρησιμοποίηση φυτικών ουσιών. Ο Ιπποκράτης παρασκεύαζε τα φάρμακα που χρησιμοποιούσε από φυτά, ο Διοσκουρίδης αναφέρει τις θεραπευτικές ιδιότητες 600 περίπου διαφορετικών φυτών και ο Γαληνός δίνει συνταγές παρασκευής φυτικών φαρμάκων.

Η χώρα μας εμφανίζει μια σημαντική ποικιλία αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών, ενώ κάποια άλλα μπορούν να καλλιεργηθούν λόγω των ποικίλων κλιματικών και εδαφικών συνθηκών της.