Η Νίτσα η Σταγονίτσα έπεσε πάνω στο γυαλιστερό τρίχωμα
μιας αρκούδας που μόλις βγήκε από τη φωλιά της.
" Μμμ! Τι απαλά που είναι εδώ πάνω. Είμαι τόσο κουρασμένη, θέλω να κοιμηθώ", σκέφτηκε.
Τίναξε η αρκούδα το τρίχωμά της, πετάχτηκαν όλες οι σταγόνες του νερού
που ήταν πάνω της, κι έτσι έπεσε η Νίτσα η Σταγονίτσα στο έδαφος.