Δραστηριότητες του ΚΠΕ Καστοριάς

Το κέντρο κάθε χρόνο δέχεται στα προγράμματά του πάνω από 100 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Τα προγράμματα που παρακολουθούν οι μαθητές είναι μονοήμερα ή τριήμερα.

Συνολικά κατά τα έτη 1996-2010 πάνω από 42.000 μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης παρακολούθησαν τα επιμορφωτικά προγράμματα του κέντρου, με τους συνοδούς καθηγητές τους.

Διοργανώνει επίσης τέσσερα με πέντε επιμορφωτικά σεμινάρια-εργαστήρια το χρόνο, διάρκειας 3-4 ημερών, στα οποία επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Κατά τα έτη 1996-2010 πάνω από 3.300 εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν και μετέφεραν αντίστοιχα τις γνώσεις και  την εμπειρία που απέκτησαν στις σχολικές τους μονάδες.

Τα σεμινάρια του ΚΠΕ Καστοριάς είναι δύο επιπέδων: α) σεμινάρια για αρχάριους στην Π.Ε., β) θεματικά σεμινάρια. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Εισαγωγή στην Π.Ε.: Εννοιολογική και Μεθοδολογική Προσέγγιση
 • Φυσικοί Πόροι – Ποιότητα Ζωής – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 • Βιοποικιλότητα και Γεωργία
 • Μας Περιβάλλουν: Ο Κόσμος των Πουλιών
 • Επιμόρφωση σε θέματα Ήπιων Μορφών Ενέργειας
 • Η Οικολογική Διάσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
 • Το Εργαστήρι της Ζωής
 • Δάσκαλός μας ο Φυσικός Κόσμος
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Από τη Θεωρία στην Πράξη (σεμινάριο για νηπιαγωγούς)
 • Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.
 • Βιώσιμες Πόλεις
 • Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και Π.Ε. κ.α.

Ταυτόχρονα το κέντρο συνεργάζεται με ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αλλά και του εξωτερικού, για την υλοποίηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων.

Υπάρχει επίσης άμεση συνεργασία την τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και με κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη για την υλοποίηση δράσεων, επιμορφωτικών ημερίδων, προγραμμάτων ευαισθητοποίησης κοινού κλπ.