Εκπαιδευτικό υλικό: Μας Περιβάλλουν – Ο Κόσμος των Πουλιών

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Οδηγός αναγνώρισης πουλιών

 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2008
ISBN 978-960-89312-3-7

 

«Ενδιάμεσοι Μεταναστευτικοί Σταθμοί των Πουλιών:
Μία Διδακτική Πρόταση»

Στις μεταναστευτικές διαδρομές των πουλιών διακρίνονται εναλλασσόμενες φάσεις πτήσης και στάσης, με κάθε ενδιάμεση στάση να διαρκεί μερικές ώρες έως μερικές ημέρες. Οι τόποι ενδιάμεσων στάσεων, όπου τα αποδημητικά πουλιά ξεκουράζονται και αναπληρώνουν τα ενεργειακά αποθέματά τους, αναφέρονται ως ενδιάμεσοι μεταναστευτικοί σταθμοί.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί παρουσιάζεται μία εκπαιδευτική πρόταση, ένα παιχνίδι, για την ευαισθητοποίηση μαθητών, αλλά και ενηλίκων, σχετικά με την προστασία βιοτόπων που αποτελούν ενδιάμεσους μεταναστευτικούς σταθμούς, όπως είναι και η Λίμνη της Καστοριάς.

https://kpe-kastor.kas.sch.gr/migratory_birds_stopovers.pdf

 

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΟΝ “ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ”

Μια εικονική περιήγηση στον παραλίμνιο δρόμο της χερσονήσου της Καστοριάς, στον «Γύρο της Λίμνης», για τα πουλιά της περιοχής

 

ΦΩΝΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

https://kpe-kastor.kas.sch.gr/birds-sounds/

https://kpe-kastor.kas.sch.gr/birds_reeds/