Μονοήμερο πρόγραμμα: Όψεις της πόλης στη Συνοικία Απόζαρι

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για μαθητές/τριες Ε’ & ΣT’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου


Επιλογή θέματος

Η εγγύτητα του λιμναίου οικοσυστήματος, η θέση της πόλης «μέσα» σε αυτό και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της διαμορφώνουν ενδιαφέρουσες μαθησιακές συνθήκες για την ερμηνεία του δομημένου – πολιτισμικού και φυσικού περιβάλλοντος ως «όλον» και την προσέγγισή του ως τοπίου ιδιαίτερης αισθητικής αξίας.

Το βόρειο τμήμα του αστικού ιστού, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα, εκτείνεται κατά μήκος της όχθης της λίμνης, διαθέτει μνημεία από την εποχή ίδρυσης της πόλης (τμήμα των τειχών του 6ου αι. μ.Χ.), θρησκευτικά και αστικά κτήρια της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής καθώς και σύγχρονες υποδομές. Πρόκειται για ένα σύνολο στοιχείων που προσφέρονται για συσχετισμούς και διαπιστώσεις ώστε να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες τη δράση του ανθρώπου στον χώρο, την αλληλεπίδραση των φυσικών και των ανθρώπινων παραγόντων, τις αλλαγές και τη συνεχή εξέλιξη της πόλης, από την ίδρυσή της έως σήμερα.

Με βασική επιδίωξη τη βιωματική επαφή των μαθητών/τριών με τον συγκεκριμένο χώρο και την παρουσίαση των «όψεων» της εξέλιξης της πόλης και της διαχρονικής αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον της, το αναφερόμενο πρόγραμμα εισάγει παράλληλα την έννοια του «τοπίου» και την αξία της διατήρησής του.

Βασικές έννοιες του προγράμματος

αστικό περιβάλλον, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμικό περιβάλλον, μνημεία, τοπίο, βιώσιμη ανάπτυξη

Περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα, σε όλη τη διάρκειά του, υλοποιείται σύμφωνα με το περιεχόμενο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Όψεις της Πόλης στη Συνοικία Απόζαρι». Πρόκειται για μία χωροευαίσθητη, βασισμένη στην αναγνώριση της τοποθεσίας του χρήστη, εφαρμογή μικτής πραγματικότητας, που υποστηρίζεται από ασύρματες, φορητές συσκευές (έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ).

Το αναφερόμενο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε με την αξιοποίηση του TaleBlazer, μίας διαδικτυακής πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους ανοιχτού κώδικα (Εργαστήριο “Scheller Teacher Education Program – STEP”, Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης – MIT).

Συνεπώς:

α) για τη συμμετοχή μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα, απαιτείται η χρήση του κινητού τηλεφώνου τους, έχοντας προηγουμένως εγκαταστήσει την ψηφιακή εφαρμογή «Όψεις της πόλης στη Συνοικία Απόζαρι».

Οδηγίες για την εγκατάσταση του TaleΒlazer και ο κωδικός της αναφερόμενης εφαρμογής (Game Code) στον σύνδεσμο: https://kpe-kastor.kas.sch.gr/taleblazer/

β) για τη συμμετοχή μαθητών/τριών των Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού στο πρόγραμμα διατίθενται τάμπλετ από το Κ.Π.Ε. Καστοριάς.

Διάρκεια προγράμματος: 4 διδακτικές ώρες

Χώρος διεξαγωγής: Το πρόγραμμα υλοποιείται μόνο σε εξωτερικό χώρο. Δεν απαιτείται η προσέλευση των μαθητών/τριών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Καστοριάς. Η περιοχή υλοποίησης του προγράμματος αναφέρεται, συνήθως, από τους κατοίκους της πόλης ως «Βόρεια Παραλία». Η διαδρομή ξεκινά από την Πλατεία Μακεδονομάχων και ολοκληρώνεται στον παρόχθιο πεζόδρομο (απέναντι από την Πλατεία Απόζαρι). Η μαθητική ομάδα περιηγείται στις οδούς Χριστοπούλου και Νίκης, που διασχίζουν τις συνοικίες «Κάτω Μαχαλάς» (όπως ονομαζόταν παλιότερα) και «Απόζαρι».

Μετά την ολοκλήρωση του ψηφιακού παιχνιδιού, πραγματοποιείται συζήτηση και εισαγωγή των εννοιών «Βιώσιμη ανάπτυξη» και «Τοπίο».

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αξιολόγησή του από τους/τις συμμετέχοντες/χουσες σε ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια.