Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς – Προγραμματισμός σχολικών επισκέψεων (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2023)

Προγραμματισμός συμμετοχής σχολικών ομάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Καστοριάς την περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2023 (.pdf) 


Κατάσταση συμμετεχόντων/ουσών:
 .pdf .docx