Νομοί εμβέλειας του Κ.Π.Ε. ΚαστοριάςΑ’/θμια Εκπαίδευση

Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Κέρκυρας


Β’/θμια Εκπαίδευση

Ανατ. Θεσσαλονίκης, Δυτ. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας, Άρτας, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Πέλλας, Κέρκυρας