Πλημμύρες: Πώς να παραμείνω ασφαλής;

Εκπαιδευτική ταινία του Κ.Π.Ε. Καστοριάς για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών/τριών σε θέματα ατομικής προστασίας από τον πλημμυρικό κίνδυνο.

(https://youtu.be/iXV4HDBqlhw)

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του συλλογικού έργου «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» – Συνεργασία Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Σχολικών Δραστηριοτήτων, μελών ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και εκπαιδευτικών σχολείων για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις πλημμύρες.

Floods: How can I stay safe?

(https://youtu.be/wSFoUDl8ioc)