Προσωπικό του Κ.Π.Ε. Καστοριάς


Μαγδαληνή Γρηγορίου,

Βιολόγος (Υπεύθυνη Λειτουργίας)


Αναστασία Ατζέμη,
Δασκάλα (Αναπληρώτρια Υπεύθυνη)


Τάσος Βασιλείου,

Γεωπόνος – Γεωλόγος (μέλος Π.Ο.)


Κωνσταντίνα Λιόλιου,

Δασκάλα (μέλος Π.Ο.)


Αθανάσιος Ευαγγέλου,

Πληροφορικής (μέλος Π.Ο.)


Εκπαιδευτικοί των προηγούμενων ομάδων του Κ.Π.Ε. Καστοριάς


Δρ. Θοδωρής Α. Μαρδίρης, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Υπεύθυνος Λειτουργίας του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (1996-2018)

Γεώργιος Τζήμας, ΠΕ70

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Λειτουργίας του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (1996-2000)

Νικόλαος Αντωνίου, ΠΕ70

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (1996-1999)

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Λειτουργίας του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (2000-2010)

Χρήστος Μιχαήλ, ΠΕ03

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (1996-1998, 2000-2002)

Λαμπρινή Παπαθανασίου, ΠΕ02

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (1996-1998)

Έλενα Ζυγούρη, ΠΕ70

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (1998-2000)

Αλίκη Καζταρίδου-Χατζηζήση, ΠΕ70

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (1999-2002)

Κωνσταντίνος Μηντζιαρίδης, ΠΕ06

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (1999-2005)

Κωνσταντίνος Τζέρπος, ΠΕ70

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (2003-2015)

Μηνάς Μπλιάγγας, ΠΕ04.05

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (2003)

Ανδρομάχη Πισιώτη, ΠΕ60

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (2004-2018)

Βασίλειος Παύλου, ΠΕ17.02

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (2004-2005)

Χριστίνα Μέντζιου, ΠΕ70

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (2006-2007)

Μαρία Καλτσιάδου, ΠΕ19

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (2009-2010, 2011-2012)

Πολυξένη Λιάνου, ΠΕ70

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (2019)

Θεοδότα Παπαδοπούλου, ΠΕ60

Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Καστοριάς (2019)