Συνεργασίες του Κ.Π.Ε. Καστοριάς

Οι συνεργασίες του ΚΠΕ Καστοριάς

Για την επίτευξη των στόχων του το ΚΠΕ αναπτύσσει συνεργασίες με:

 • άλλα ΚΠΕ της χώρας μας, καθώς και τα αντίστοιχα κέντρα άλλων χωρών (Γαλλία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία κ.λπ.) για ανταλλαγή πληροφοριών, προγραμμάτων και οργάνωσης συνεργασιών σε επίπεδο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή δίκτυα για την Π.Ε.

 • την τοπική αυτοδιοίκηση, επιδιώκοντας τη συμμετοχική δράση όλων των ενδιαφερομένων φορέων, για την αντιμετώπιση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 • τις παραγωγικές τάξεις της περιοχής και τις υπόλοιπες τοπικές ενώσεις, συλλόγους κ.α. με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.

Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το ΚΠΕ Καστοριάς είναι συντονιστικός φορέας σε πανελλαδικό επίπεδο στα δύο παρακάτω εθνικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευση:

 • Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΠΕ “ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ”  με αντικείμενο την εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της σύγχρονης βιοποικιλότητας στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

 • Εθνικό Θεματικό Δίκτυο ΠΕ “ΛΙΜΝΕΣ: ΠΗΓΕΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε.” με αντικείμενο την οικολογική και κοινωνική διάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αφορούν τις λίμνες και τις λεκάνες απορροής τους.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν περιβαλλοντικές ομάδες, μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συναφούς θεματολογίας, για περίοδο δύο χρόνων τουλάχιστον.

Συμμετέχει επίσης στα παρακάτω εθνικά δίκτυα:

 • «Παραδοσιακοί οικισμοί και Φύση»

 • «Τα σπήλαια της Ελλάδος στο Φως»

 • «Το σεισμικό τόξο που μας.. ενώνει»

 • «Μέλισσας έργα, Ανθρώπων αγαθά»

 • «Γεωργία και περιβάλλον»

 • «Κλιματικές αλλαγές- Ακραία καιρικά φαινόμενα»

 καθώς και στο διεθνές δίκτυο Π.Ε. με θέμα “Χρυσοπράσινο φύλλο” που συντονίζει το ΚΠΕ Αργυρούπολης και αφορά τη συνεργασία σχολείων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.