2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ


«Υγρότοποι και Ανθρώπινη Ευημερία»

 

Κάθε χρόνο, η δεύτερη μέρα του Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων. Τη μέρα εκείνη το 1971, στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, υπογράφηκε η «Σύμβαση για τους Υγρότοπους Διεθνούς Σημασίας ειδικά ως Ενδιαιτήματα Υδρόβιων Πτηνών» (Σύμβαση Ραμσάρ). Στις 30 Αυγούστου 2021, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα 75/317, που όρισε τη δεύτερη μέρα του Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων.


Οι υγρότοποι, οικοσυσήματα ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
, τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαθεσιμότητα γλυκού νερού και την παγκόσμια οικονομία, απειλούνται. Από το 1700 έως σήμερα, σχεδόν το 90% των υγρότοπων του πλανήτη έχει υποστεί υποβάθμιση, ενώ ο ρυθμός απώλειάς τους είναι τριπλάσιος των δασών. Αποβλέποντας στην αναστροφή της ταχείας αλλοίωσης των χαρακτηριστικών τους και του αφανισμού τους και στην προώθηση δράσεων που θα διασφαλίζουν τη διατήρηση και την αποκατάστασή τους, η ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για την αξία των υγροτοπικών οικοσυστημάτων κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα.

 


«Υγρότοποι και Ανθρώπινη Ευημερία»
είναι το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγρότοπων 2024, αναδεικνύοντας την αδιαμφισβήτητη σύνδεση των υγρότοπων με όλες οι πτυχές της ανθρώπινης ευημερίας.


Η Παγκόσμια Ημέρα για τους Υγρότοπους απευθύνεται στους διεθνείς οργανισμούς, στις κυβερνήσεις
, σε όσους/ες ασχολούνται επαγγελματικά με τους υγρότοπους, στα παιδιά, στους νέους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις τοπικές κοινωνίες, στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, σε όλους τους ανθρώπους… καθώς οι υγρότοποι είναι οικοσυστήματα καίριας σημασίας για όλους μας.

Κάθε υγρότοπος αξίζει! Κάθε προσπάθεια μετράει!
Από την επίσημη ιστοσελίδα της Γραμματείας της Σύμβασης Ραμσάρ:

https://www.worldwetlandsday.org/
https://www.worldwetlandsday.org/about
https://www.worldwetlandsday.org/materials#

Προσαρμογή στα ελληνικά από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς