22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου αποβλέποντας στην επίτευξη του 6ου Στόχου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030, στη βιώσιμη διαχείριση και στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Νερού  είναι «Νερό για την Ειρήνη».

Το νερό μπορεί να προωθήσει την ειρήνη, αλλά και να πυροδοτήσει συγκρούσεις. Η λειψυδρία, η άνιση ή η ανεπαρκής πρόσβαση σε ασφαλές νερό και η υποβάθμιση της ποιότητάς του αποτελούν δυνητικές αιτίες πρόκλησης εντάσεων μεταξύ των κοινοτήτων και των χωρών.

Η πρόσβαση στο νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, εγγενές σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων υποστηρίζει την επίτευξη των Στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προάγει τη δημόσια υγεία, τη διαθεσιμότητα τροφίμων και ενέργειας, την ισότητα των φύλων, την εκπαίδευση, την οικονομική παραγωγικότητα, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική ακεραιότητα, την ευημερία.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού προτρέπει τα έθνη να θέσουν την παγκόσμια συνεργασία για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο επίκεντρο των επιδιώξεών τους, να αξιοποιήσουν το νερό για την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινωνιών, την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας, σήμερα και στο μέλλον.

 

Από τον επίσημο ιστότοπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:

https://www.un.org/en/observances/water-day

Προσαρμογή από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Καστοριάς