Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας

Εκπαιδευτικό υλικό για την προσέγγιση του
λιμναίου οικοσυστήματος. Απευθύνεται σε
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής
ηλικίας και στους εκπαιδευτικούς τους.

 

 

 

Μια Σταγονοπαρέα στη Λίμνη μας

Εικονογραφημένη ιστορία για τον
υδρολογικό κύκλο

 

Δραστηριότητες για την
Προσέγγιση του
Οικοσυστήματος μιας Λίμνης

Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό

Δείτε την (εδώ)

Ξεφυλλίστε (εδώ)

Εκτυπώστε (εδώ)
Ελάτε μαζί μου να Γνωρίσουμε τα
Πουλιά της Λίμνης

Έκδοση με αντιπροσωπευτικά
είδη πουλιών της λίμνης

 

27 Φύλλα Εργασίας
4 Αφίσσες

Ξεφυλλίστε (εδώ)

Εκτυπώστε (εδώ)

 

 

 

 

 

https://kpe-kastor.kas.sch.gr/electronicstagonoparea/arrow_mouse.gif