3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ


«Συνεργασίες για τη διατήρηση της άγριας ζωής»

 

Κάθε χρόνο, η τρίτη μέρα του Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (World Wildlife Day), με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας σε θέματα προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Την ημέρα εκείνη το 1973, υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως «CITES» (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), ώστε να διασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων και φυτών δεν θα αποτελεί απειλή για την επιβίωσή τους.


Δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκόσμια, σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, εξαρτώνται καθημερινά από την άγρια ζωή για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, μεταξύ άλλων, για την εξασφάλιση τροφής, ενέργειας και φαρμάκων, αλλά και για αναψυχή, έμπνευση κ.ά. Μία
 ανεκτίμητης αξίας συμβολή στην ανθρώπινη ευημερία που απειλείται από τους επιταχυνόμενους ρυθμούς απώλειας της άγριας ζωής, από τη σύγχρονη τάση συρρίκνωσης της βιοποικιλότητας.

 


Η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής γιορτάζεται φέτος με θέμα «Συνεργασίες για τη διατήρηση της άγριας ζωής», τιμώντας την 50ή επέτειο υιοθέτησης της CITES και τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιό της για την εδραίωση συνεργασιών με στόχους την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη διαχείριση της άγριας ζωής και την εξάλειψη του παράνομου εμπoρίου της. Κεντρικό μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Άγριας Ζωής, η επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης της σχέσης μας με τη φύση, ενίσχυσης και διεύρυνσης των συνεργασιών για την προστασία της άγριας ζωής.

 

Από την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:
https://www.un.org/en/observances/world-wildlife-day
(προσαρμογή από το Κ.Ε.ΠΕ.Α Καστοριάς)