Εθνικός Δρυμός Αίνου


Κωδικός Περιοχής:
GR2220002
Γεωγραφικό Μήκος:
20o 41'
Γεωγραφικό Πλάτος:
38o 09'
Διοικητική Περιφέρεια:
Ιόνια Νησιά
Νομός:
Κεφαλλονιάς
Μέσο Υψόμετρο (m):
1464

Abies cephalonica
Ιδρύθηκε το 1962, με κυριότερο σκοπό τη διαφύλαξη του ενδημικού είδους ελάτης (Abies cephalonica). Βρίσκεται στην Κεφαλλονιά κοντά στο Αργοστόλι και τη Σάμη και είναι ο μικρότερος δρυμός της χώρας, με έκταση 28.000 στρέμματα. Στο ελατοδάσος εμφανίζονται διάφορα πλατύφυλλα είδη και θάμνοι, ενώ στο βουνό Ρούδι (βορειοδυτικά του Αίνου) οι θαμνώνες καλύπτουν επιφάνεια 646 εκταρίων και αποτελούν ξεχωριστό τμήμα του πυρήνα του δρυμού. Στις βραχώδεις περιοχές σε μεγάλο υψόμετρο κυριαρχούν τα ακανθώδη φρύγανα.

Η πανίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική για το νησί, παρά το μικρό αριθμό των υπαρχόντων ειδών. Περιλαμβάνει λίγα θηλαστικά, όπως αλεπού, κουνάβι και λαγός, αλλά σημαντικό αριθμό ειδών ορνιθοπανίδας, όπως πετροπέρδικα και φιδαετός. Στο δρυμό βρίσκει καταφύγιο
πληθυσμός αλόγων του είδους Equus cabalus, που ζουν στην ευρύτερη περιοχή σε ημιάγρια κατάσταση.

www.in.gr/agro/kentra_enimer/ big/pliroforisi.
www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi
Abies cephalonica: www.dipbot.unict.it/sistematica/ 0647_081.html