Μονοήμερο πρόγραμμα: Ντολτσό – Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για μαθητές/τριες E’ & ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου


Επιλογή θέματος

Οι πρόσφατες τάσεις για τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς απευθύνονται σε κοινωνίες πολιτών που φέρουν ένα συμβατό με αυτές σύστημα αξιών και αντιλαμβάνονται τα οφέλη της συνεχούς σύνδεσης της πολιτισμικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη κοινωνική ζωή.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία, προσανατολισμένη στη δημιουργία αξιών και στην απόκτηση ιδιοτήτων ενεργού πολίτη, μάς παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση του περιεχομένου του όρου «βιώσιμη διαχείριση της πολιτισμικής κληρονομιάς» και τα μεθοδολογικά εργαλεία για την καλλιέργεια δεξιοτήτων συμμετοχής σε σχετικές πρακτικές.

Κατ΄ επέκταση, μια παλιά συνοικία του ιστορικού κέντρου της πόλης, όπου κυριαρχούν αστικά και εκκλησιαστικά μνημεία, αποτελεί πεδίο μελέτης για να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι η υλική πολιτισμική κληρονομιά δεν είναι ένα σύνολο από αντικείμενα με μόνο σκοπό τη συντήρησή τους για ιστορικούς και ηθικούς λόγους, αλλά ένα αναπόσπαστο, λειτουργικά ενταγμένο, τμήμα της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου.

Βασικές έννοιες του προγράμματος

Πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά, μνημείο, βιώσιμη διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς, ενεργός πολίτης

Διάρκεια προγράμματος: 4 διδακτικές ώρες

Χώρος διεξαγωγής: Το πρόγραμμα υλοποιείται μόνο σε εξωτερικό χώρο. Δεν απαιτείται η προσέλευση των μαθητών/τριών στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Καστοριάς. Ως πεδίο εργασίας έχει επιλεχθεί η συνοικία της πόλης «Ντολτσό». Οι μαθητές/τριες εργάζονται σε συγκεκριμένη διαδρομή, που ξεκινά από τη συμβολή των οδών Ορεστιάδος – Πατρ. Γενναδίου (νότια παραλία» της πόλης της Καστοριάς) και ολοκληρώνεται στην οδό Πηχεών (μετά την Πλατεία Αφών Εμμανουήλ) στον Ναό των Αγίων Αποστόλων.

Περιγραφή του προγράμματος

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την προαγωγή της ενεργητικής και αυτορρυθμιζόμενης μάθησης, το πρόγραμμα, σε όλη τη διάρκειά του, υλοποιείται σύμφωνα με το περιεχόμενο του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού «Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου». Πρόκειται για μία χωροευαίσθητη, βασισμένη στην αναγνώριση της τοποθεσίας του χρήστη, εφαρμογή μικτής πραγματικότητας, που υποστηρίζεται από ασύρματες, φορητές συσκευές (έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ).

Στον φυσικό χώρο της συνοικίας «Ντολτσό», ο χρήστης της εφαρμογής πραγματοποιεί μια διαδρομή που περιλαμβάνει εικοσιπέντε σημεία/σταθμούς παρατήρησης. Κινούμενος με βάση το ίχνος της τοποθεσίας του, εντοπίζει τα προτεινόμενα σημεία ενδιαφέροντος, που εμφανίζονται διαδοχικά ως κόκκινες ή κίτρινες κουκίδες σε ψηφιακό χάρτη της διαδρομής. Ο εντοπισμός των σημείων ενεργοποιεί αυτόματα μία σειρά ερωτήσεων, στις οποίες ο χρήστης καλείται να απαντήσει κερδίζοντας πόντους και βραβεία, ενώ για κάθε απάντηση εμφανίζεται σύντομο κείμενο ανατροφοδότησης. Στη διάρκεια της διαδρομής, ο χρήστης υιοθετεί διαδοχικά τέσσερις ρόλους: του περιηγητή, του αρχιτέκτονα, του κατοίκου της περιοχής, του ενεργού πολίτη, μέσα από τους οποίους επιχειρείται η ανάδειξη της αισθητικής, ιστορικής, αρχιτεκτονικής, οικονομικής αξίας των μνημείων της περιοχής και των τάσεων ένταξής τους στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Το αναφερόμενο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε με την αξιοποίηση του TaleBlazer, μίας διαδικτυακής πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους ανοιχτού κώδικα, (Εργαστήριο “Scheller Teacher Education Program  – STEP)”, Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης -MIT).

Συνεπώς:

α) για τη συμμετοχή μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πρόγραμμα, απαιτείται η χρήση του κινητού τηλεφώνου τους, έχοντας προηγουμένως εγκαταστήσει την ψηφιακή εφαρμογή «Ντολτσό: Μια Παραδοσιακή Συνοικία της Καστοριάς στο Πέρασμα του Χρόνου».

Οδηγίες για την εγκατάσταση του Taleblazer και ο κωδικός της αναφερόμενης εφαρμογής (Game Code) στον σύνδεσμο: https://kpe-kastor.kas.sch.gr/taleblazer/

β) για τη συμμετοχή μαθητών/τριών της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού στο πρόγραμμα, διατίθενται τάμπλετ από το Κ.Π.Ε. Καστοριάς.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την αξιολόγησή του από τους /τις συμμετέχοντες/χουσες σε ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια.