ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (2009-10)ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)