Χερσαία οικοσυστήματα
υγρά τροπικά δάση
λιβάδια
(στέπες - σαβάνες)
έρημοι
υγρά δάση φυλλοβόλων
δάση κωνοφόρων
(τάιγκα)
τούνδρα


Στέπες - Σαβάνες

Στις πιο εύκρατες περιοχές συναντάμε τα ποoλίβαδα που περιλαμβάνουν τις στέπες (σε περιοχές που το κλίμα παρουσιάζει εκτεταμένες περιόδους ξηρασίας - εικ. 1, 2) και τις σαβάνες (σε τροπικά κυρίως κλίματα - εικ. 4, 5). Χαρακτηριστικό των παραπάνω περιοχών αποτελεί η έντονη διακύμανση στη συχνότητα των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους με αποτέλεσμα την εναλλαγή διακριτών περιόδων ξηρασίας και υγρασίας. Η βροχόπτωση κυμαίνεται στα 10-60 και 90-150 εκατοστά ετησίως για τις στέπες και τις σαβάνες αντίστοιχα. Η κυρίαρχη βλάστηση των λιβαδιών συντίθεται από χλόη και ποώδη φυτά.


Εικόνα 1. Περιοχές εξάπλωσης της στέπας


Εικόνα 2. Εκτάσεις στέπας στην Κεντρική Ασία

Τα ζώα της στέπας είναι προσαρμοσμένα στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, σε μεγάλης διάρκειας περιόδους ξηρασίας και στην έλλειψη δάσους (εικ. 3). Είναι συνήθως φυτοφάγα (άγριο άλογο, αντιλόπη, βίσσωνας κ.ά), σχηματίζουν αγέλες και συνυπάρχουν με πολυάριθμα μικρά θηλαστικά, κυρίως τρωκτικά, καθώς και με μεγαλύτερα θηλαστικά όπως ο λύκος, το κογιότ και η αλεπού.


ικόνα 3. Ζώα της στέπας: βίσονας (Bison bison) και αρκτόμος (Marmota bobac)

Τα ζώα που απαντούν στις σαβάνες είναι κυρίως μεγάλα φυτοφάγα όπως η αντιλόπη, ο ρινόκερος, ο ελέφαντας, η καμηλοπάρδαλη, η ζέβρα κ.ά. (εικ. 6). Υπάρχουν επίσης πτηνά, όπως η στρουθοκάμηλος και έντομα όπως οι τερμίτες, τα μυρμήγκια και οι ακρίδες.

Εικόνα 4. Περιοχές εξάπλωσης της σαβάνας

Εικόνα 5. Σαβάνα

Εικόνα 6. Ζώα της σαβάνας: γαζέλα (Gazella granti) και καμηλοπάρδαλη (Giraffa camelopardalis)

Εικόνες 1, 4: www.blueplanetbiomes.org/ world_biomes.htm
Εικόνα 2: www.bikereader.com/.../contributors/ gilbert/lenin.html
Bison bison: www.bellmuseum.org/mnideals/prairie/ fieldguide/bison.html
Marmota bobac
:
www.wild-russia.org/ html/hendrik.htm
Εικόνα 5: www.terrambiente.org/habitat/ praterie/praterie_8.htm
Gazella granti: www.nrm.se/jourhavande_biolog/ images/grantgasell-2.gif
Giraffa camelopardalis: www.worldwildlife.org/.../profiles/ photos/at/at0725aS.html