Χερσαία οικοσυστήματα
υγρά τροπικά δάση
λιβάδια
(στέπες - σαβάνες)
έρημοι
υγρά δάση φυλλοβόλων
δάση κωνοφόρων
(τάιγκα)
τούνδρα


Δάση κωνοφόρων (τάιγκα)

Βορειότερα των φυλλοβόλων δασών, των λιβαδιών και των ερήμων, σε περιοχές όπου η βροχόπτωση είναι υψηλή, κυρίως το καλοκαίρι, αλλά η θερμοκρασία το χειμώνα χαμηλή, εκτείνονται κωνοφόρα δάση (τάιγκα) που καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αμερική (εικ. 1, 2). Το κυρίαρχο είδος της βλάστησης είναι το πεύκο, το έλατο, η ερυθρελάτη κ.ά. Η παραγωγικότητα είναι αρκετά υψηλή, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο και τα δάση αυτά αποτελούν την κύρια πηγή ξυλείας ("μαλακή ξυλεία") για τον άνθρωπο.


Εικόνα 1. Περιοχές εξάπλωσης της τάιγκας

Στα κωνοφόρα δάση τα φύλλα των δέντρων πέφτουν αλλά αντικαθίστανται συνεχώς, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος να είναι σημαντικά μειωμένη. Εξαιτίας των παραπάνω συνθηκών η βλάστηση του εδάφους είναι πολύ περιορισμένη, αποτελείται μόνο από είδη που ευδοκιμούν στη σκιά (φτέρες και μύκητες). Στο δάπεδο των κωνοφόρων δασών σχηματίζεται ένα παχύ στρώμα από βελονοειδή φύλλα, κορμούς και κλαδιά που παραμένουν εκεί για πολλά χρόνια καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν δεν ευνοούν την αποικοδόμηση.


Εικόνα 2. Έλατα, πεύκα και οξιές σε δάση του βόρειου Καναδά

Στα κωνοφόρα δάση ζουν μεγάλα φυτοφάγα θηλαστικά και πτηνά, όπως τα ελάφια και οι αγριόκοτες, που τρέφονται συνήθως με τα φύλλα των μικρότερων πλατύφυλλων φυτών, αλλά και σαρκοφάγα ζώα όπως ο λύκος (εικ. 3).


Εικόνα 3. Ζώα της τάιγκα. Αριστερά:
Canadian lynx, δεξιά: Falcipennis canadensis

Εικόνα 1: www.blueplanetbiomes.org/ taiga.htm
Εικόνα 2:
REILLE A. - "Πλανητοσκόπιο: Ιστορία και Οικολογικό Μέλλον της Γης", σελ. 84
Canadian lynx
: www.tigertouch.org/en/felidae/ catpix/canadianlynx.html
Falcipennis canadensis:
www.muratasystem.or.jp/ ~dbjack/canada_ani.htm